Nieuws

 

Start Panta Rei Oerlandschappen Lantern Post Boswerk Big Chief Leileven Roots Diversen Materie Nieuws Exposities/CV Workshop Links

 

 

Het Oerlandschap

Hoewel mijn werken in eerste instantie op schilderijen lijken, hebben ze met het traditionele schilderij weinig meer van doen. In de loop van de tijd heb ik een geheel eigen werkwijze ontwikkeld waarbij de binding met de aarde een centrale rol vervult.

Verf heeft in mijn werk plaats gemaakt voor natuurlijke materie zoals zand, klei, vezels, hout en steen gebonden met caseïne. De kwast is vervangen door mijn handen en natuurkrachten. De elementen aarde, water, lucht en vuur kunnen zich in mijn werk letterlijk manifesteren.

Het ontstaan van de Oerlandschappen is een organisch proces wat al begint bij het hout. Dit wordt gespleten en bewerkt voordat dit tot frame wordt samengevoegd. Ik noem dit proces de boom uit het hout bevrijden.

Het doek wat hierna wordt aangebracht is niet slechts een drager, maar een volwaardig deelnemer aan het werk wat zich verder ontwikkelt. Het gehele ontstaansproces is intuïtief  waarbij ik nadrukkelijk de samenwerking met de materie zoek.

De eigenschappen van de materie worden gekoesterd en benadrukt.
Als voorbeeld noem ik klei. Als water uit klei trekt ontstaan er barsten. Elke zomer is dit proces langs de rivieren zichtbaar.

In mijn werk is dit niet anders. De duurzaamheid van het resultaat wordt altijd bewaakt. De Oerlandschappen kunnen dan ook moeiteloos de tand des tijd weerstaan.

 

Een atelierbeeld

 klik hier voor een filmpje op Youtube dat je een atelierbeeld geeft

The revolution of the Ideas

Van 13 juni t/m 4 juli 2009 heb ik deelgenomen aan de expositie “The revolution of the Ideas” in Acquasparta in Italie. Hieronder vind u de tekst waarmee mijn werk tijdens deze expositie werd beschreven:

The artist proposes works that are very material and offers organic but abstract shapes. The artist is deeply in touch with the material he uses in his artworks. He uses his own hands to create such dragging and elegant creations. These artworks clearly show a direct connection with the earth and they symbolically represent a strong recall to the more primitive and hidden parts of our personality. This artist performs a pure artistic revolution. His artworks, originally abstract, become more and more clear and to our deepest intimacy they appear almost alive, almost breathing. These creations offer a great balance in their composition and expression. Such unique balance places the works Between a concept and a composition of material waves, between a transcendental and a organic resolution. The revolution and the power to change people’s point of view are so visible in these intense creations. The artist has got a kind of inner peace and expresses it through the showed formidable balance and power of the creations. Because only in this case beauty arises from the chaos.

Marcello Cazzaniga.
Artistic director Camaver Kunsthaus International.

 


Het tijdschrift KM

Het tijdschrift KM, een vakblad voor kunstenaars, vormgevers en restauratoren, heeft in haar digitale nieuwsbrief aandacht besteed aan HET OERLANDSCHAP. U kunt dit lezen door onderstaande link aan te klikken

http://www.tijdschrift-km.eu/nieuwsbrief4


De aarde als palet

 De Noordwijkse  kunstenaar Rob van Leeuwen stelt zijn atelier open voor het publiek.

 

Hij heeft zijn geheel unieke manier van werken ontwikkeld waarbij hij de elementen als gereedschap gebruikt en de aarde als palet.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat zijn werk zowel in het binnen- als buitenland in de belangstelling staat.

Zijn credo beschrijft zijn werk-  en zienswijze

Over de materie

Hoewel zijn werken in eerste instantie op schilderijen lijken, hebben ze met het traditionele schilderij weinig meer van doen. Waar bij het traditionele schilderij alle materialen ten dienste staan van de kunstenaar, probeert hij als kunstenaar tussen zijn materialen te staan.  Hij wil het materiaal niet bewerken maar ermee samenwerken.

De in zijn atelier aanwezige materie is op te delen in twee categorieën. De eerste categorie is materie nog niet door mensenhanden bezoedelt. Als voorbeeld  noemt hij; zandsoorten uit de oerlagen, vulkanisch materiaal, klei en diverse stadia van veen.

De tweede categorie bestaat uit materie voor de mens niet langer bruikbaar. Uit deze categorie noemt hij o.a. as van een houtkachel en glasscherven van een door vandalisme gesloopte telefooncel. Door buiten het gebruiksgebied van de mens te vallen, ontstaat er ruimte voor eigen waarden en schoonheid.

De vier basiselementen; aarde, water, lucht en vuur kunnen zich in zijn werken letterlijk manifesteren.

Aarde als materie. Water, lucht en vuur als beeldende krachten. Andere beeldende krachten zijn o.a. de zwaartekracht, zijn handen en de cohesie en adhesie van de gebruikte materie. Als bindend element dient caseïne, wat hij ook als materie beschouwt.

Ondergeschiktheid  probeert hij in zijn werken uit te bannen. Gebruikt hij bijvoorbeeld doek, dan krijgt dit doek de ruimte om zich als materie te manifesteren en samen te werken met de andere materie. Het dient niet slechts als drager voor het door hem te vormen beeld, maar maakt daar zelf een deel van uit.

Hoewel zijn werk door het aardse karakter de schijn van vergankelijkheid heeft, kunnen ze de tand des tijds moeiteloos doorstaan.

 

 

 

Expositie

Natuurlijke materie in Oude Raadhuis

Natuurlijke materie, zo mag je de werken van Dorien van den Berg en Rob van Leeuwen wel noemen. Tot en met 10 november exposeren zij hun objecten en schilderijen in Het Oude Raadhuis in Warmond. De opening op zondagmiddag 17 oktober was muzikaal, maar dan heel bijzonder en mystiek.

‘Ik wil mijn werk niet zomaar bundelen’, vertelde Dorien van den Berg. ‘Dan vervalt het al gauw tot bloemsierkunst.’ Haar objecten uit planten of plantenresten gaan hooguit een jaartje mee. Zij laat de kijker met andere ogen naar de natuur kijken door natuurlijke producten op een andere manier te schikken, alsof ze zeggen wil:’Zie je wel hoe mooi het allemaal is!’

Geen verf  

Rob van Leeuwen doet eigenlijk hetzelfde als zijn mede-exposant. Ook hij gebruikt diverse materialen op een andere manier dan gebruikelijk. Bij de eerste indruk denk je ‘wat een wonderlijke schilderijen.’ En dat is de illusie, want:’er komt geen kwast aan te pas’ vertelde van Leeuwen. Hij gebruikt zelfs zand en aarde. ‘Maar ook as, turf, aarde, water, lucht en vuur.

Ik gebruik geen kwasten en verf, wel pigment en lijm. Ik gooi het op het doek en werk met mijn handen, maar het wordt geen gooi en smijtwerk hoor’. Vertelde hij lachend. ‘Het gaat allemaal heel doordacht, zelfs bijna vervelend’. Als hij hout gebruikt, krijgt het een andere plaats dan men verwacht bij een schilderij. Dus geen standaard lijst maar hout dat uiteen wordt getrokken of verbrandt totdat het een eigen plaats krijgt in het werk.

Improvisatie

Gert Greveling, penningmeester van de vereniging Het Oude Raadhuis vertelde over de doelstellingen van de vereniging en de bijzondere eigenschappen van het kunstplein bij De Pomp. Hij liet de opening verder over aan Rob van Leeuwen die na een korte toespraak een bijzondere groep muzikanten aankondigde. Bevriende kunstenaars creëerden samen met muzikant Ron Hoos een stukje improvisatietoneel, dat je gerust een nieuw kunstwerk mag noemen, maar dan tijdelijk. Hoos maakte op een HandSonic, een bijzonder percussie-instrument, allerlei geluiden die inwerkten op Tibetaanse zang die onafgebroken de basis vormde voor het optreden. ‘Het werkt het beste als jullie de ogen sluiten’, zei Rob en gaf daarbij zelf het goede voorbeeld. Het enige nadeel was dat je dan de groep kunstenaars niet zag bewegen. Wel kon je hun geluid horen dat overal vandaan leek te komen. Hoewel er geopperd werd om gehoor te geven aan elke impuls om mee te doen, werd er slechts ademloos geluisterd. Voor alle aanwezigen een bijzondere ervaring, welhaast spiritueel!  

Wil van Elk. ‘De Oegstgeester’ oktober 2004

 

 

 

 Een werkstuk gemaakt tijdens de expositie kunt op locatie

in augustus in nabij de droogschuur in Noordwijk

 

 

 

 

 

 

Over Rob van Leeuwen

Het is vroeg in de morgen, de kinderen zijn net naar school. Het hek gaat open, een hand wordt opgestoken als groet. Vanachter het raam zie ik Rob over het schelpenpad naar zijn atelier fietsen met achterop een lege kinderstoel. Zo gaat het bijna iedere dag, met vastberaden regelmaat...

In zijn atelier staat een koelkast met aangemaakte caseïne, huidenlijm, dextrine of andere natuurlijke producten. Daar wordt niet alleen verf mee aangemaakt, maar vooral mee gelijmd: zand, as, leisteen, pijpaarde, grondsoorten, wortels van planten en pigmenten

( vooral aardkleuren ).

Zijn schilderijen zijn geen illusionaire voorstellingen met kleur en verf. Het gaat om het materiaal, of liever de materie. Deze abstracte materiewerken zijn samengesteld uit natuurlijke producten. Het is geen romantisch verlangen om ambachtelijk bezig te zijn.

De materialen symboliseren vooral een oerlandschap. De keuze om vooral geen synthetische middelen te gebruiken, houdt ook een protest in tegen de manier van leven (cultuur) die de mens van zijn wortels vervreemd. Ja, het is zelfs zo dat de mens het landschap, zichzelf en de natuur geweld aandoet en vernietigd.

In de werken van Rob van Leeuwen ervaart degene die ze goed op zich in laat werken, een organische compositie met natuurlijke materialen en grondsoorten die symbolisch verwijzen naar het oerlandschap, om een snaar te treffen bij de beschouwer die er hopelijk nog is…

Of degene moet zo afgestompt zijn door de consumptiemaatschappij dat er niets meer meetrilt. De werken zijn beslist geen protestactie tegen de maatschappij, daar zijn ze te verstild en te sereen voor. Hoewel ze “mooi” zijn, hebben ze ook iets rauws en directs.

Esthetica mag niet de hoofdrol spelen.

Uit dit alles blijkt ook de eigen weg en keuzes van de kunstenaar, die beslist een gezonde “eigenwijsheid” heeft. Dit is ook de kracht van Rob van Leeuwen. Hij heeft een gedisciplineerde vastberadenheid en gaat door in voor- en tegenspoed. Behalve materiaal onderzoeken, bestudeert hij ook de filosofie, de kunstgeschiedenis en verdiept hij zich in het werk en de beweegredenen van andere kunstenaars. Vooral de grote materiekunstenaars, maar ook Hundertwasser, Wim de Haan, Wil Bouthoorn en nog wat andere bekendere en minder bekende kunstenaars.

In dit alles gaat Rob vooral zijn eigen weg, consequent en stap voor stap, heel bewust van wat hij doet en tot nu toe heeft gedaan.

Ik zie dat zijn werk de laatste jaren steeds sterker en duidelijker zijn visie weerspiegelt, als het geluid van een motorrijder die op je afkomt; je ziet en hoort hem aankomen…  

Daniёl Tavenier

 

Copyright © 2005 Rob van Leeuwen. Alle rechten voorbehouden.

 Stuur een email aan Rob met vragen of opmerkingen over deze website.

Website beheer en onderhoud: Yvonne Post Uiterweer

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 21-02-2018.